Splošne informacije o šoli in kontaktni podatki


Status šole


Organizacija šole:
srednja šola
višja šola 

Interne telefonske številke

Uradne ure

 


Status šole

 

ureja sklep vlade Republike Slovenije z dne 27. julija 2014 o ustanovitvi javnega vzgojno–izobraževalnega zavoda »Lesarska šola Maribor«.

Za izvajanje dejavnosti zavoda sta organizirani dve organizacijski enoti, ki svoje dejavnosti izvajata na sedežu zavoda:


- Srednja lesarska šola
in

- Višja strokovna šola


Ime in sedež zavoda:

     Lesarska šola Maribor
       Lesarska ulica 2
     2000 Maribor


Davčna številka: 22590439
Matična številka: 6669115000
Transakcijski račun: SI56 0110 0600 0045 225

 

Zavod opravlja javno službo na naslednjih področjih:

- srednje poklicno in strokovno izobraževanje
- dejavnost knjižnic 

Ostale dejavnosti so opredeljene v sklepu o ustanovitvi.

 

 

Na začetek

 


Organizacija Srednje lesarske šole

Vodstvo in administracija Srednje lesarske šole:

 

splošna elektronska pošta:info@lesarska-sola-maribor.net

 

direktor /ravnatelj srednje šole:
Aleš Hus, univ. dipl. inž. les.

É421 – 66 - 51
ales.hus@ls-mb.si

Tajništvo:
Dragica Sirc, ekon.teh.

É421 – 66 – 50
fax: 421 – 66 – 75
dragica.sirc@guest.arnes.si

Šolska svetovalna služba:
mag.Cvetka Semlak, prof. pedag.

É421 – 66 - 56
cvetka.semlak@guest.arnes.si

Izobraževanje odraslih:
Vesna Pintar, univ. dipl. inž. les.

É 421 – 66 - 50
vesna.pintar@guest.arnes.si

Vodja šolske delavnice:
Karel Žnidarič, inž. Les.

É421 – 66 - 70
znidaric@gmail.com

Šolska knjižnica:
Zdenka Berko, prof. Kem.

É421 – 66 - 65
zdenka.berko@guest.arnes.si

 

 

Na začetekInterne telefonske številke

Tajništvo

(421-66-50
Fax:421-66 -75

Zbornica

(-54

Zdenka Berko

(-65

Šolska knjižnica

(-65

Okrepčevalnica Nataša

(-66

Fotokopirnica- Marksl

(-67

Dežurna dijaka

(-68

Vodja šolskih delavnic

(-70
Fax 420-34-90

Zbornica praktičnega pouka

(-69

Skladišče - Rodošek

(-76

Telovadnica

(-77

 

Na začetek


 

Kabineti učiteljev:

Nadstropje

Učitelji

Št.tel.

P ( 2 )

Prelog

64

1

Kidrič, Vlasak (Vš)

71

1

Čebulj, J. Korpič, Potisk

57

1

Hren (Vš), Stegne

59

1

T.Perič, E. Potočnik, Stiplovšek

60

2

Lipušček, Praček

72

2

Krecenbaher, Peserl (Vš), Pintar, Vranjek (Vš)

61

2

Tramšek, Novak (Vš )

73

2

Črnčec (Vš), F. Korpič, P. Urlep

62

2

Bandur

63

Telovad.

Pukl

77

 

Na začetek

 


 

 

Uradne ure med šolskim letom:

Tajništvo in blagajna

vsak dan

od 900 –1300

Računovodstvo

pon, sre, pet

od 1000- 1200

Šolska svetovalna služba
(pedagoginja): 
mag. Cvetka SEMLAK

pon, sre, pet, tor, čet

od 900 – 1200
od 1200 – 1400

Izobraževanje odraslih
Vesna PINTAR

pet od 1100  - 1230

Vodja šolske delavnice:

pon, pet

od 8oo –1000

Knjižnica

pon, tor, sre, čet, pet

od 730-1400
od 730-17.00

Fotokopirnica

pon, tor sre, čet
pet
sob (od okt. naprej)

od 800- 1430
od 800-1700
od 900-1200


Na začetek

 


Organizacija višje strokovne šole

VODSTVO VIŠJE STROKOVNE ŠOLE:

 

ravnatelj Višje strokovne šole:
Miroslav Novak, univ. dipl.
tel: +386 2 421-66-53

 STROKOVNE SLUŽBE IN ADMINISTRACIJA VIŠJE STROKOVNE ŠOLE

Referat za študijske zadeve:
Martina Prapertnik, uni.dipl.oec.
tel: +386 2 421-66-58 
referat.vss.mb@gmail.com

URADNE UREPO  od   9:00 - 11:00 TO  od   9:00 - 11:00 in od 13:00 - 16:00 SR  od    9:00 - 11:00 ČE  od   9:00 - 11:00 PE od  13:00 - 16:00

Šolska knjižnica:

Zdenka Berko,
prof.  tel:+386 2 421-66-65
zdenka.berko@guest.arnes.si

 

Tajništvo šole:
Dragica Sirc tel:+386 2 421-66-50 

dragica.sirc@guest.arnes.si

 

                 Računovodstvo:

   Viktorija Kidrič, oec. Tel: +386 2 421-66-74

   viktorija.kidric@guest.arnes.si

 

 

Organizatorja praktičnega izobraževanja:

 

 

Andreja Peserl, mag. Tel:+386 2 421-66-61 

andrejapeserl@gmail.com

Metoda Vranjek, u.d.i.l. Tel:+386 2 421-66-61
metoda.vranjek@guest.arnes.si

 


Na začetek