Botanični vrt - projekt FKBV

Mentorici: Mateja Kišek, mag. inž. gozd. (kisekmateja@gmail.com) in 
doc. dr. Silva Grobelnik Mlakar (silva.grobelnik@um.si).