Pri predmetu Strokovna terminologija v angleškem jeziku se študenti seznanijo z osnovno angleško terminologijo, povezano z lesarstvom, se pravi z lesom vse od njegovega nastanka, pa preko njegove predelave in vse do izdelave končnih izdelkov. Spoznajo tudi terminologijo, povezano z glavnimi lesnoobdelovalnimi stroji in napravami, pa tudi terminologijo, povezano z različnimi pomožnimi sredstvi kot so lepila in zaščitni premazi za les, razična oprijemala, vrste lesnih vezi idr. 

Oglasna deska in interne objave za osebje VSŠ.

Objave so interne in niso vidne v javnosti.