T: +386 (0)2 421 66 50           e-pošta: info@lsmb.si        
Mi smo za les
  Srednja lesarska in gozdarska šola Maribor

IZDAJA   DUPLIKATA   SPRIČEVALA 

Kakšen je postopek za pridobitev izpisa iz evidence oz. dvojnika spričevala?

1. Poravnati morate upravno takso. Višino upravne takse določa Zakon o upravnih taksah in znaša 1,80 €. Poravnate jo na banki ali pošti (po tarifni št. 6; Zakon o upravnih taksah; UL RS št. 32/16, z dne 6. 5. 2016) Plačilo upravne takse se izvede z UPN obrazcem

Pri referenci morate vstaviti manjkajočo številko, in sicer:UPN_taksa

2. Poravnati morate tudi stroške izpisa iz evidence.
Stroške v višini 12,00 € za izdajo enegaizpisa iz evidence za izgubljeno spričevalo prav tako poravnate z UPN-obrazcem na banki ali pošti. Če je izpisov več, se znesek ustrezno poveča.
3. Na naslov Lesarska šola Maribor, Lesarska ulica 2, 2000 Maribor pošljite ali osebno prinesite vlogo, ki naj poleg osebnih podatkov (ime, priimek, morebitni dekliški priimek, datum in kraj rojstva, telefonska številka oz. drugi kontaktni podatek) vsebuje tudi letnico izdaje izgubljenega spričevala oz. vsaj letnico vpisa ali zaključka šolanja.

4. Dvojnik prevzamete osebno na šoli v roku petnajstih dni od prejema vaše vloge, plačila upravne takse in plačila izpisa iz evidence.


 

Lesarska in gozdarska šola Maribor
Lesarska ulica 2
2000 Maribor

tel.: +386 2 421 66 50
e-naslov:  info@lesarska-sola-maribor.net