v petek, 16.1. 2015, ob 10. uri v šolskih delavnicah prirejamo
restavratorsko učno uro študentov in strokovnjakov z naslovom

„Olgičina vrata učenosti“

Sodelujoči:
- Helena Ocvirk, ravnateljica OŠ Olge Meglič, Ptuj
- Peter Bezjak, predstavnik izvajalcev Javnih služb Ptuj d.o.o.
- Simona Menoni, konservatorka Zavoda za kulturno dediščino MB
- Vlasta Čobal Sedmak, višja konservatorka- restavratorka ZVKD MB
- Aleksander Mikuš, direktor podjetja Samson Kamnik d.o.o
- Miha Krištof, umetnosti kovač, mojster umetnostne obrti
- Boštjan Roškar in Martin Klinc, Alenka Tonij, Zlatko Jesenik predavatelji
- Študentje II. letnika Oblikovanja materialov