Razpis za vpis v višje strokovne šole najdete na povezavi vpisne službe

 

 

razpis 2015 16