Razpisana študijska mesta:

VIŠJEŠOLSKI PROGRAM Vpisna mesta Dodatna vpisna mesta
redni izredni redni izredni
LESARSTVO 50 15 2 2
OBLIKOVANJE MATERIALOV 45 15 1 2
 


Informativni dan:
Lesarska šola Maribor, Višja strokovna šola, Lesarska ulica 2, 2000 Maribor, v veliki predavalnici šole, drugo nadstropje in sicer:

        v petek, 13. 2. 2015, ob 11. uri za redni študij in 16. uri za redni in izredni študij;

        v soboto, 14. 2. 2015, ob 10. uri za redni in izredni študij.

Dodatni pogoj za vpis v program Oblikovanje materialov je uspešno opravljen preizkus posebne nadarjenosti. Kandidate bo šola o načinu in izvedbi preizkusa nadarjenosti obvestila do 17. junij 2015.


VPIS S PRVO PRIJAVO

Kandidati za vpis v višje strokovne šole se na razpis lahko prijavite od 16. februarja do 9. marca 2015 z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe www.vss-ce.com/vps.

Izpolnjen prijavni obrazec natisnite s spletne strani in ga pošljite s priporočeno pošiljko Višješolski prijavni službi, na naslov:


Višješolska prijavna služba, Šolski center Celje, Pot na Lavo 22, 3000 Celje.

Oddati smete samo eno prijavo!

Zadnji dan za prijavo je 9. marec 2015. Po tem datumu vrstnega reda zapisanih višješolskih študijskih programov oziroma študijskih želja ni mogoče več

spremeniti.

Vpis kandidatov, ki so izbrani na podlagi Prijave za vpis in o tem obveščeni s strani Višješolske prijavne službe, se opravi do 24. avgusta 2015.

 

kam