vabilo na zagovore


Predstavilo se bo 12 poslovnih zamisli, ki jih bo vrednotila zunanja komisija v sestavi:

  • Ernest  Nograšek, mag. oblik., industrijski oblikovalec – samozaposlen v kulturi,
  • Dušan Fidler, inž. les., podpredsednik Območne Obrtno-Podjetniške zbornice Maribor , Mizarstvo Fidler Maribor,
  • Branka Balantič, univ. org. dela, predavateljica VSŠ – ŠC Kranj


Trem najbolje ocenjenim poslovnim predstavitvam bodo podeljene ekipne nagrade.


Zdenka Steblovnik Župan, u.d.i.l. spec.

predavateljica VSŠ