VPIS V 2. LETNIK, PONOVNI VPIS V ISTI LETNIK IN EVIDENČNI VPIS - redni študij

Študenti/ke, ki niste prvič vpisani/e v 1. letnik v študijskem letu 2015/16, pa želite v študijskem letu 2015/16 opravljati študijske obveznosti (izpiti, diploma, …), se morate OBVEZNO vpisati na enega od spodaj navedenih načinov.

VPIS V 2. LETNIK

V 2. letnik lahko napreduje študent/ka, če je uspešno opravil/a obveznosti iz modulov, predmetov in praktičnega izobraževanja (vključno z vajami, seminarskimi nalogami, projekti, izpiti...) 1. letnika v obsegu najmanj 45 KT. Pri tem mora obveznosti iz vaj in praktičnega izobraževanja opraviti v celoti.

Termini za vpisa v 2. letnik

*torek, 8. 9. 2015 ob 10:00 v uč. 8

ponedeljek, 21. 9. 2015 ob 9:00 v uč. 8

**vpis je možen tudi po pošti

Opombi:

* V kolikor ne boste imeli opravljenih vseh izpitov, bo vpis 8. 9. 2015 možen le, v kolikor bodo že znani oz. dostopni podatki o tem, ali imate opravljene vaje še neopravljenega izpita.

**Vsi, ki se boste odločili za vpis po pošti, to sporočite na el. naslov This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. najpozneje do 16.9.2015. Navedite, da se želite vpisati v 2. letnik po pošti, študijski program v katerega ste vpisani, vaš ime in priimek ter naslov, na katerega boste po pošti najpozneje do 21.9.2015 prejeli vpisni obrazec ter položnico. Dodatna navodila za vpis po pošti so na koncu obvestila.

PONOVNI VPIS V ISTI LETNIK

Študent/ka lahko ponavlja letnik, če opravi študijske obveznosti istega letnika v obsegu najmanj 20 KT. Pri tem mora obveznosti iz praktičnega izobraževanja opraviti v celoti.

Ponavljanje odobri študijska komisija Višje strokovne šole na podlagi pisne vloge študenta/ke.

Vlogo za ponovni vpis v isti letnik najdete na spletni strani višje šole pod rubriko "prenosi dokumentov / zakonodaja in pravilniki / interni akti in vloge / vloga za ponovni vpis v isti letnik" in jo morate v referat oddati najkasneje do ponedeljka 14. 9. 2015.

Vsem, ki bo vloga za ponovni vpis v isti letnik pozitivno rešena, bo po pošti, na v vlogi naveden naslov, poslana kopija sklepa, vpisni list ter položnica. Vpišete se po pošti. Dodatna navodila za vpis po pošti so na koncu obvestila.**

VPIS V 2. LETNIK BREZ OPRAVLJENIH OBVEZNOSTI

Prošnjo za vpis v 2. letnik brez opravljenih obveznosti najdete na spletni strani višje šole pod rubriko "prenosi dokumentov / zakonodaja in pravilniki / interni akti in vloge / vpis v 2. letnik brez opravljenih obveznosti" in jo morate OSEBNO v referat oddati v ponedeljek, 21. 9. 2015 od 11:00 do 14:00. Izven navedenega termina vloga ne bo sprejeta. K vlogi so obvezna priloga originalna dokazila, iz katerih bodo razvidni razlogi, ki so vam onemogočali opraviti vse zahtevane obveznosti.

Prošnje bodo reševali ravnatelj in študijska komisija.

Vsem, ki bo vloga pozitivno rešena, bo po pošti, na v vlogi naveden naslov, poslana kopija sklepa, vpisni list ter položnica. Vpišete se po pošti. Dodatna navodila za vpis po pošti so na koncu obvestila.**

 

EVIDENČNI VPIS

Študent/-ka se vpiše evidenčno, če ne izpolnjuje pogoje za ponavljanje oz. je že enkrat ponavljal/a letnik.

Vloga za evidenčni vpis najdete na spletni strani višje šole pod rubriko "prenosi dokumentov / zakonodaja in pravilniki / interni akti in vloge / vloga evidenčni vpis".

 

**DODATNA NAVODILA ZA "VPIS PO POŠTI"

S priporočeno pošiljko pošljite izpolnjen vpisni list, kopijo plačane položnice ter študentsko izkaznico na naslov: Lesarska šola Maribor, Višja strokovna šola, Lesarska ulica 2, 2000 Maribor; in sicer najpozneje do 30.9.2015 (datum poštnega žig).

Pri vpisu po pošti bodite dosledni pri izpolnjevanju vpisnega lista (pomanjkljive dokumente vam bomo morali vrniti v dopolnitev).

Potrdila o vpisu ter študentsko izkaznico z nalepko boste prejeli po pošti na v vašem elektronskem sporočilu naveden naslov oz. na v vlogi naveden naslov.