DRUGI PRIJAVNI ROK ZA VPIS

Na programih oblikovanje materialov in lesarstvo so še prosta mesta.

Kandidati za vpis se na prosta mesta lahko prijavite od 31. avgusta do 4. septembra 2015 z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe www.vss-ce.com/vps..

Izpolnjen prijavni obrazec natisnite s spletne strani in ga pošljite s priporočeno pošiljko Višješolski prijavni službi, na naslov:

Višješolska prijavna služba, Šolski center Celje, Pot na Lavo 22, 3000 Celje. Oddati smete samo eno prijavo!

Kdor je bil že tri leta vpisan v študijski program visokega šolstva, se ne more vpisati v redni študij v višjem strokovnem izobraževanju.