»Klopca miru« - izdelali študenti 1. letnika v programu Oblikovanje materialov


Makete »Klopce miru« so kot projektno nalogo pri predmetu Osnove estetike izdelali študenti 1. letnika v programu Oblikovanje materialov. Vsak izmed študentov je izdelal svojo maketo, katere so plod različnih idej in umetniške ustvarjalnosti študentov. Komisija za izbor je izmed  vseh maket izbrala 4 najboljše izdelke, pri čemer je bilo vodilo tehnična izvedljivost in  idejna zasnova izdelkov, umetniško izražanje ter kulturna dediščina.


Avtorji najboljših izdelkov so:


1. Peter Zimic

2. Maša Kužner

3. Dejan Prednik ter Martina Gumilar


Mentorica projektne naloge je Bojana Amon, u.d.i.a.

 

Študentom in mentorici čestitamo k uspešni izvedbi ter predstavitvi izdelkov. (galerija nagrajenih nalog)

 

Klopca miru, avtor Peter Zimic

 

 

Klopca miru, avtorica Maša Kužner

 

Klopca miru, avtor Dejan Prednik

 

Klopca miru, avtorica Martina Gumilar

 

Komisija za izbor pri pregledu projektnih nalog

 

 

 

 

 

Studying in Slovenija