T: +386 (0)2 421 66 50           e-pošta: info@lsmb.si        
  Srednja lesarska in gozdarska šola Maribor

pu okt 21

Erasmus1

Dragi dijaki!

Z veseljem vam sporočamo, da je nov razpis projekta Erasmus+ VET Skills and
Knowledge Exchange 2 (VET SKE 2) ODPRT.
Projekt bo 96 dijakom iz 5 šol članov konzorcija omogočil 3 tedensko praktično
usposabljanje v podjetjih širom Evrope. Po tem razpisu bo na prakso od novembra 2021
do maja 2022 odšlo skupaj 39 dijakov.

V razpisu lahko sodelujete:

mizar, gozdar,  lesarski tehnik, gozdarski tehnik.

Za seznanitev z vsemi pogoji za prijavo, postopkom prijave in prijavno dokumentacijo,
natančno preberite razpis, ki ga najdete na tej povezavi:

https://www.google.com/url?q=https://www.movingeneration.net/en/portfolio-items/vet-ske-2/


ROK ZA ODDAJO PRIJAV JE 12.10.2021 DO 24. URE.

Zapisala: Petra Urlep, u.d.i.l., koordinatorica projekta

Športni dan 1

OKROŽNICA šd

1. Šolskidan 21 22

Starše oz. skrbnike dijakinj in dijakov vabimo na 1. roditeljski sestanek, ki bo

torek, 14. septembra 2021, za

- 1. letnike, ob 16.30, v živo - uvodni del v amfiteatru, nato v matičnih učilnicah,

4. B in 4. C, ob 17.00, v živo - uvodni del v amfiteatru, nato v matičnih učilnicah.

Prisotnost je možna le ob izpolnjevanju PCT pogojev.

-----------------------------------------------------------------------

Vsi ostali letniki, razen 3. B in C, ki so na PUD-u, imajo roditeljski sestanek v skladu z vabilom, ki so ga prejeli s strani razrednika ali razredničarke.

V primeru roditeljskega sestanka v živo, velja enako, izpolnjen mora biti PCT pogoj.

Dragi starši, dobrodošli na 1. roditeljskem sestanku!

Zdravstveni dom

SISTEMATSKI ZDRAVNIŠKI PREGLEDI 2021/22

Dijaki so vabljeni na 10 minut. Navodila za razpored prejmejo.

DATUM/oddelek

ura

Sreda, 15. 9. 21             1. Č-OL

Od 9. 00-1.Č-OL (vabljeni na 10 minut)

 

Ponedeljek, 20. 9.         1. B-M

 

           vsi pregledi ODPOVEDANI

zaradi izpolnjevanja PCT pogojev

Sreda, 22. 9.            1. A GT in 1. A LT

Četrtek, 23. 9.          1. C-G

Ponedeljek, 27. 9.     1. C-M

 

 

 

Dijaki 3. letnikov imajo pregled ob  pouku. Na pregled prinesejo s sabo tudi cepilno knjižico- cepljeni ne bodo- gre za preverjanje cepljenja.

 Dijakom 1. letnika se beležijo ure OIVja- oz. dogodek-pouk odpade.

 Dijaki 1. Letnika so CEPLJENI-tetanus, gozdarji še proti KME. Če ne želijo dati krvi za pregled, naj prinesejo pisno izjavo staršev.

                                                                                   Šolska pedagoginja: mag.  Cvetka Semlak

Športni dan september 17

OKROŽNICA

V sredo, 15. 6. 2021, bo športni dan za 1. A GT-LT,1. B, 1. C,      1. Č, 2. AGT-LT,2. B, 2.C, 2. Č in 3. AGT-LT razred .

Aktivnosti:

1. AGT-LT, 1. B, 1. C in razred

Zbirališče v Mestnem parku pri akvariju ob 8.45 .

Pohod na Piramido, po Mestnem parku ( spoznavanje drevesnih vrst) in sprehod po mestnem jedru mesta Maribor.

Malica : šolska malica – lunch paket (sendvič, pijača, sadje), kdor malice ne želi , jo odjavi do ponedeljka, do 11.00 in si prinese malico od doma.

Upoštevajte navodila spremljevalcev, imejte primerna oblačila in obutev ter manjši nahrbtnik.

Spremljevalci:

1. AGT-LT   Krecenbaher, Stegne

1. B   Korpič Jožica, Bračič

1. C    Perič, Tonij 

1.Č razred

Prihod v šolo ob 8.00.

Malica : šolska malica – lunch paket (sendvič, pijača, sadje), kdor malice ne želi , jo odjavi do ponedeljka, do 11.00 in si prinese malico od doma.

Upoštevajte navodila spremljevalcev, imejte primerna oblačila in obutev ter manjši nahrbtnik

Spremljevalki:

Semlak, Lipušček

Pohod ob Dravi v mestno jedro Maribora in spoznavanje mestnih znamenitosti.

Ob 9.00 imajo dijaki zdravniški pregled po razporedu.

2. AGT-LT, 2. B, 2. C, 2. Č in 3. AGT-LT razred

Odbojka na mivki

Namizni tenis

Mini golf

Nogomet

Zbirališče:  ob 9.00 se dobimo na kopališču Mariborski otok. Pridete peš ali s kolesom po poti  ob reki Dravi ali z avtobusom št. 7 do Kamnice in nato peš do Drave na Mariborski otok.

Cena : 3 €, denar poberete po razredih  in oddate razrednikom.

Malica : šolska malica – lunch paket (sendvič, pijača, sadje), kdor malice ne želi , jo odjavi do ponedeljka, do 11.00 in si prinese malico od doma.

Aktivnosti so od 9.00 do 12.00,  sodelujete lahko na vseh aktivnostih.  Obvezna je športna oprema oziroma športna in udobna oblačila. Upoštevajte navodila učiteljev, bodite aktivni in uživajte.

To je šolski dan, namenjen druženju in športnim aktivnostim. Je dan brez cigarete in ostalih prepovedanih substanc.

Spremljevalci :

2. AGT-LT Kidrič, Bernard, Fijačko

2. B   Potočnik Boris, Potisk

2. C    Kišek, Kojc, Suhadolnik

2. Č    Burjek, Pukl Praček

3. AGT-LT    Črnčec, Kumer Marjan

Dejavnost je obvezna za vse dijake.

UŽIVAJTE IN IMEJTE SE LEPO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Maribor, 10. 9. 2021                               Aktiv ŠVZ

Lesarska in gozdarska šola Maribor
Lesarska ulica 2
2000 Maribor

tel.: +386 2 421 66 50
e-naslov:  info@lsmb.si