T: +386 (0)2 421 66 50           e-pošta: info@lsmb.si        
  Srednja lesarska in gozdarska šola Maribor

popravni 21

PISNI DEL:

SREDA, 30. 6. 2021

SLO                      

-

-

ob 8.00 uri v učilnici I/10                    Nadzor:  T. Perić

ob 8.00 uri v učilnici I/11                    Nadzor:  I. Stiplovšek

                                                 

ČETRTEK,  1. 7. 2021

FIZ

ANJ/NEJ

-

-

ob 8.00 uri v učilnici I/4                      Nadzor: F. Kidrič

ob 9.00 uri v učilnici II/20                   Nadzor: S. Trojnar Kvas

ob 9.00 uri v učilnici II/21                   Nadzor: E. Potočnik

PETEK, 2. 7. 2021

 

MAT

-

-

ob 8.00 v učilnici I/4                           Nadzor:  F. Kidrič

ob 8.00 v učilnici II/13                        Nadzor:  I. Praček

ob 8.00 v učilnici II/20                        Nadzor: V. Lipušček

USTNI DEL:

SREDA,  30. 6. 2021

SLO, SOC, UME, PSI, IOPK, OK

-

ob 10.00 uri v učilnici I/10

     

Komisija:  T. Perić, I. Stiplovšek, M. Čebulj

GOZDARSTVO

(VON, VFG, GVG)

-

ob 9.00 uri v učilnici I/7

       

   

       Komisija:  M. Kišek, J. Kojc, B. Bernard

LES(teh), OLE (sna), KLS, TKR,  OLP(teh, kon , sna), MOL, LOS, PRT, SOL, OK

 

ob 9.00 uri v učilnici I/5

   

      Komisija: G. Potisk, J. Tramšek, V. Stegne

 

ČETRTEK, 1. 7. 2021

 

FIZ, KEM, NAR, VFG(nar)

-

ob 10.00 v učilnici I/4

 
     

Komisija:  F. Kidrič, V. Lipušček

 

ANJ

-

ob 10.00 uri v učilnici II/21

 
     

Komisija:  E. Potočnik, S. Trojnar Kvas

 OLE(sna), STP(teh, kon, sna), OK(teh, sna),

OK(rač, bio hiše)   

-

-

 ob  9.00 uri v učilnici I/16

 
     

Komisija: G. Potisk, J. Tramšek,  Z. Steblovnik Župan

 

PETEK,  2. 7. 2021

 

MAT,

-

ob 10.00 v učilnici I/4

 
     

Komisija:  F. Kidrič, I. Praček, V. Lipušček

 

ŽIS, LEL, PPD, OK, TOL, TZL, OLE(teh), TPL, MAL, TVO

-

ob 9.00 v učilnici II/15

 
     

Komisija:  V. Pintar, M. Črnčec, D. Krecenbaher

 

ŠVZ

-

ob 9.00 v telovadnici

 
     

Komisija:  B. Pukl Praček, M. Suhadolnik Seljak

 

GOZDARSTVO

(SL, OK(de), VGP)

-

ob 9.00 uri v učilnici I/7

      

 
   

       Komisija:  M. Kišek, R. Vovk, B. Bernard

 

OPI, PRO, KOP, KLI,

LES (kon), OLE(kon), ZGO, GEO, UME, DRU, ZGO, OK

-

ob 9.00 uri v učilnici P/2

      

 
   

       Komisija:  M. Prelog, P. Urlep, J. Korpič

 

PRAKSA:  ČETRTEK, 1. 7. 2021, ob 7.45 uri v šolskih delavnicah.

Za lažje razumevanje:

1. letnik mizar

LES – 1. modul (osnove lesarstva ) vsebuje TEH,  KON, SNA, PRA;

OLE – 2. modul (obdelava lesa) vsebuje TEH, KON, SNA, PRA;

OK- 3. modul (odprti kurikul) vsebuje RAČ, TEH, SNA, intarzije, rezbarjenje.

2. letnik mizar

OLP – 1.modul (obdelava lesnih plošč) vsebuje TEH, KON, SNA, PRA;

STP – 2. modul (stavbno pohištvo) vsebuje TEH, KON, SNA, PRA;

OK – 3. modul (odprti kurikul) vsebuje RAČ, TEH, SNA, PRA, estetsko vzgojo in poslovno komuniciranje.

PODELITEV SPRIČEVAL, PO OPRAVLJENIH POPRAVNIH IZPITIH, BO V PETEK, 2. 7. 2021, OB 12.00.

Maribor, 24. 6. 2021

Pripravila:                                                                                                                       Ravnatelj:

Zdenka Berko, prof.                                                                                                        Aleš Hus, u. d. i. l.   

 

popravni 21

                                                               

Lesarska in gozdarska šola Maribor
Lesarska ulica 2
2000 Maribor

tel.: +386 2 421 66 50
e-naslov:  info@lsmb.si