april 2016 – junij 2016


No, pa ga imamo. Še en  prostor na Lesarski šoli Maribor, ki so ga v tem študijskem letu opremili naši študenti. Tokrat so bili to študenti 1. letnika lesarstva, ki so se naloge lotili v okviru učnega projekta pri predmetu Oblikovanje in konstruiranje v lesarstvu (OKL). Sodelovali so vsi pri vajah predmeta aktivni študenti.

Študenti 1. letnika lesarstva so:

- upoštevali predviden namen uporabe prostora,

- v povsem neopremljenem prostoru najprej naredili izmere ter pripravili predloge ureditve,

- po opravljeni izbiri oz. dogovoru glede ureditve, izdelali potrebne načrte in dokumentacijo,

- priskrbeli* vse potrebne surovine in materiale,

- poiskali* delavnice, kjer so izdelke povsem samostojno izdelali,

-  izdelke sami pripeljali do šole in jih umestili v predviden prostor.

Dušan Hren, kot izvajalec predmeta OKL in koordinator projekta ugotavljam, da so si študenti znali sami delo lepo in dokaj enakomerno razdeliti. Prevladovalo je timsko delo, kar je še posebej razveseljivo. Ni bojazni, da študenti ne bi znali  pripraviti celostne ponudbe – od izmer, preko izdelave, do vgradnje oz. umestitve v prostor. Ko bi le bili tega, kar so naredili študenti, sposobni vsi ponudniki na trgu. Sam se jim pogosto »zahvalim« že na začetku.


ČESTITKE ŠTUDENTOM.!!*ZA POMOČ SE NAJLEPŠE ZAHVALJUJEMO SPODAJ NAVEDENIM DONATORJEM:

Mizarstvo Štefan Gajšek s.p.

AROSA MOBILIA

proizvodnja pohištva, d.o.o.

LB-FURNIR, Branko Lesjak, s.p.

posredništvo, mizarske in poslovne storitve

FIBO d.o.o.

pohištveni repromateriali

Krona bar

 

Maribor, 13. 6. 2016                          Zapisal: Dušan Hren, koordinator projekta

 

 

 

 

Galerija "Študentski kotiček"
ozio_gallery_nano