Erasmus razpisi

Erasmus razpisi po letih

RAZPIS - za sredstva Erasmus mobilnosti za štud. leto 2020/21

RAZPIS - za sredstva Erasmus mobilnosti za štud. leto 2020/21

Datum: 15. 9. 2020

RAZPIS - sredstva za Erasmus mobilnosti štud. leto 2020/21

Višja strokovna šola je z razpisom pridobila  Erasmus+ sredstva na Cmepisu (Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja), s katerimi se financira praktično izobraževanje oziroma študij v tujini za študente in usposabljanja oz. poučevanje za zaposlene.


Za študente in diplomante so na razpolago:

-        3 mobilnosti za prakso oz. študij v državah Erasmus+ (projekt KA 103)

Za zaposlene je na razpolago:

-        5 mobilnosti za usposabljanje v državah Erasmus+ (projekt KA 103)

Način prijave:

Vse zainteresirane študente, ki imajo status rednega ali izrednega študenta, ter zaposlene obveščamo, da lahko prijavo oddajo do 15. 11. 2020 oz. do zapolnitev mest pri koordinatorici za Erasmus mobilnosti Andreji Peserl (andreja.peserl@lsmb.si). V kolikor bi bilo prijav več, se bo oblikovala rezervna lista. Prijavijo se lahko tudi študenti, ki bi prakso v tujini opravljali kot mladi diplomanti. (prijava mora biti oddana še v času, ko ima zainteresirani še status študenta).

Priznavanje opravljene prakse v tujini za študente:

Študentom se prizna opravljena praksa v tujini kot opravljeno praktično izobraževanje v višini 13ECTS.

Pogoji za prijavljene študente:

-        status študenta,

-        uspešnost študenta pri študiju (povprečna ocena),

-        primerno znanje tujega jezika (šteje ocena izpita in ocena predavatelja).

-        zainteresiranost in vključevanje v projektno delo.

Če bo število prijavljenih višje od razpoložljivih mobilnosti za študente se bo oblikovala rezervna lista (glede na zgornje kriterije).

Višina mesečnih dotacij za mobilnost študentov:

Skupina 1: Danska, Finska, Islandija, Irska, Luksemburg, Švedska, Velika Britanija, Lihtenštjan, Norveška (mesečni znesek 520€)

Skupina 2: Avstrija, Belgija, Nemčija, Francija, Italija, Grčija, Španija, Ciper, Nizozemska, Malta Portugalska (mesečni znesek 470€)

Skupina 3: Bolgarija, Hrvaška, Češka republika, Estonija, Latvija, Litva, Madžarska, Poljska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Severna Makedonija, Turčija, Srbija  (mesečni znesek 420€)

·        Študentska mobilnost za prakso: dodatni znesek 100 €/mesec.

·        Študenti iz okolja z manj možnostmi (razen tistih s posebnimi potrebami): dodatek za študente iz okolij z manj možnostmi se ne izplačuje iz sredstev programa Erasmus+. Sredstva za dodatek iz tega naslova bodo zagotovljena iz sredstev Evropskega socialnega sklada preko Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport v okviru Operativnega programa 2014-2020 (prednostna os 10.)

Študenti iz okolja z manj možnostmi prejmejo višji od zgoraj omenjenih dodatkov ne glede na tip mobilnosti (torej tudi študent, ki odhaja na prakso, prejme dodatek, ki je višji; študent prejme le en dodatek).

Spodbuda za študente iz socialno šibkejših okolij:

Študenti, ki izhajajo iz socialno šibkejši okolij imajo možnost zaprositi za dodatek k Erasmus+ štipendiji. Do tega dodatka so upravičeni študenti, ki so v letu prijave prejemali (ali oni ali član skupnega gospodinjstva) državno štipendijo, otroški dodatek, socialno državno pomoč, varstveni dodatek ali dodatek za velike družine.

*Spodbuda za študente iz okolij z manj možnostmi se izključuje s prejemom posebnega dodatka za prakso v znesku 100€.

Dodatek Javnega sklada:

Vsi študenti, ki so državljani Republike Slovenije s prebivališčem v Republiki Sloveniji ali imajo katerega od drugih statusov, opredeljenih v 12. členu Zakona o štipendiranju (ZŠtip-1 2013) ter so bili pred dopolnjenim 27. letom prvič vpisani v program višješolskega ali visokošolskega izobraževanja prve ali druge stopnje, v okviru katerega se prijavljajo za pridobitev sredstev za mobilnost v tujini in niso poslovodne osebe gospodarskih družb ali direktorji zasebnega zavoda, so v času Erasmus+ mobilnosti upravičeni do dodatka Javnega sklada za razvoj kadrov in štipendije.

Po porabi sredstev za lastne projekte mobilnosti, lahko študenti in osebje pridobijo sredstva za mobilnost preko konzorcija za mobilnost, katerega član smo in deluje pod okriljem Skupnosti VSŠ. Razpisa za sofinanciranje mobilnosti za osebje in študente sta objavljena na spletni strani Skupnosti VSŠ https://www.skupnost-vss.si/konzorcij-za-mobilnost/#informacije-za-studente .

Na omenjeni spletni strani je objavljena tudi razpisna dokumentacija in informacija o razpoložljivosti sredstev za mobilnosti. Na razpis se prijavite pri Erasmus+ koordinatorju na šoli.

Pogoji za prijavljene zaposlene:

-        redna zaposlitev ali zaposlitev po pogodbi,

-        zainteresiranost za dodatno usposabljanje,

-        zainteresiranost in vključevanje v dodatno projektno delo,

-        sodelovanje s tujimi partnerskimi institucijami.

V primeru, da bo število prijav za mobilnost osebja višje od razpisanega števila mobilnosti, bomo izvedli postopek izbora v skladu z zgornjimi kriteriji. O izboru bodo zaposleni ustrezno obveščeni.

Erasmus razpis za leto 2019/20

Erasmus razpis za leto 2019/20

 

 

Erasmus razpis za leto 2018/19

Erasmus razpis za leto 2018/19

Datum: 3. 9. 2018

RAZPIS - sredstva za Erasmus mobilnosti štud. leto 2018/19

Višja strokovna šola je z razpisom pridobila  Erasmus+ sredstva na Cmepisu (Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja), s katerimi se financira praktično izobraževanje oziroma študij v tujini za študente in usposabljanja oz. poučevanje za zaposlene.

Za študente in diplomante so na razpolago 3 mobilnosti za prakso oz. študij v tujini:

-          2 mobilnosti  za prakso ali študij v državah Erasmus+ programa (KA 103)

-          1 mobilnost za prakso v Srbijo (2 meseca) (KA  107)

Za zaposlene je na razpolago:

-          5 mobilnosti za usposabljanje v državah Erasmus+ (projekt KA 103)

-          3 mobilnosti za uposabljanje v Srbiji (projekt KA 107)

Način prijave:

Vse zainteresirane študente, ki imajo status rednega ali izrednega študenta, ter zaposlene obveščamo, da lahko prijavo oddajo do 15. 11. 2018 oz. do zapolnitev mest pri koordinatorici za Erasmus mobilnosti Andreji Peserl (andreja.peserl@lsmb.si). V kolikor bi bilo prijav več, se bo oblikovala rezervna lista. Prijavijo se lahko tudi študenti, ki bi prakso v tujini opravljali kot mladi diplomanti. (prijava mora biti oddana še v času, ko ima zainteresirani še status študenta).

Priznavanje opravljene prakse v tujini za študente:

Študentom se prizna opravljena praksa v tujini kot opravljeno praktično izobraževanje v višini 13ECTS.

Pogoji za prijavljene študente:

-          status študenta,

-          uspešnost študenta pri študiju (povprečna ocena),

-          primerno znanje tujega jezika (šteje ocena izpita in ocena predavatelja).

-          zainteresiranost in vključevanje v projektno delo.

Če bo število prijavljenih višje od razpoložljivih mobilnosti za študente se bo oblikovala rezervna lista (glede na zgornje kriterije).

Višina mesečnih dotacij za mobilnost študentov:

Skupina 1: Danska, Finska, Islandija, Irska, Luksemburg, Švedska, Velika Britanija, Lihtenštjan, Norveška (mesečni znesek 520€)

Skupina 2: Avstrija, Belgija, Nemčija, Francija, Italija, Grčija, Španija, Ciper, Nizozemska, Malta Portugalska (mesečni znesek 450€)

Skupina 3: Bolgarija, Hrvaška, Češka republika, Estonija, Latvija, Litva, Madžarska, Poljska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Repubika Makedonija, Turčija (mesečni znesek 370€)

·       Študentska mobilnost za prakso: dodatni znesek 100 €/mesec.

·       Študenti iz okolja z manj možnostmi (razen tistih s posebnimi potrebami): dodatek za študente iz okolij z manj možnostmi se ne izplačuje iz sredstev programa Erasmus+. Sredstva za dodatek iz tega naslova bodo zagotovljena iz sredstev Evropskega socialnega sklada preko Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport v okviru Operativnega programa 2014-2020 (prednostna os 10.)

Študenti iz okolja z manj možnostmi prejmejo višji od zgoraj omenjenih dodatkov ne glede na tip mobilnosti (torej tudi študent, ki odhaja na prakso, prejme dodatek, ki je višji; študent prejme le en dodatek).

Spodbuda za študente iz socialno šibkejših okolij:

Študenti, ki izhajajo iz socialno šibkejši okolij imajo možnost zaprositi za dodatek k Erasmus+ štipendiji, ki znaša 200€ oz. 220€ na mesec. Do tega dodatka so upravičeni študenti, ki so v letu prijave prejemali (ali oni ali član skupnega gospodinjstva) državno štipendijo, otroški dodatek, socialno državno pomoč, varstveni dodatek ali dodatek za velike družine.

*Spodbuda za študente iz okolij z manj možnostmi se izključuje s prejemom posebnega dodatka za prakso v znesku 100€.

Dodatek Javnega sklada:

Vsi študenti, ki so državljani Republike Slovenije s prebivališčem v Republiki Sloveniji ali imajo katerega od drugih statusov, opredeljenih v 12. členu Zakona o štipendiranju (ZŠtip-1 2013) ter so bili pred dopolnjenim 27. letom prvič vpisani v program višješolskega ali visokošolskega izobraževanja prve ali druge stopnje, v okviru katerega se prijavljajo za pridobitev sredstev za mobilnost v tujini in niso poslovodne osebe gospodarskih družb ali direktorji zasebnega zavoda, so v času Erasmus+ mobilnosti upravičeni do dodatka Javnega sklada za razvoj kadrov in štipendije, ki znaša 64€ na mesec.

 

Po porabi sredstev za lastne projekte mobilnosti, lahko študenti in osebje pridobijo sredstva za mobilnost preko konzorcija za mobilnost, katerega član smo in deluje pod okriljem Skupnosti VSŠ. Razpisa za sofinanciranje mobilnosti za osebje in študente sta objavljena na spletni strani Skupnosti VSŠ http://www.skupnost-vss.si/dejavnosti/mednarodne-dejavnosti/konzorcij-za-mobilnost/ .

Na omenjeni spletni strani je objavljena tudi razpisna dokumentacija in informacija o razpoložljivosti sredstev za mobilnosti. Na razpis se prijavite pri Erasmus+ koordinatorju na šoli.

Pogoji za prijavljene zaposlene:

-          redna zaposlitev ali zaposlitev po pogodbi,

-          zainteresiranost za dodatno usposabljanje,

-          zainteresiranost in vključevanje v dodatno projektno delo,

-          sodelovanje s tujimi partnerskimi institucijami.

V primeru, da bo število prijav za mobilnost osebja višje od razpisanega števila mobilnosti, bomo izvedli postopek izbora v skladu z zgornjimi kriteriji. O izboru bodo zaposleni ustrezno obveščeni.

 

 

      

Erasmus razpis za leto 2017/18

Erasmus razpis za leto 2017/18

PROJEKT ERASMUS +   - MOBILNOST ŠTUDENTOV

 

RAZPIS - sredstva za Erasmus mobilnosti štud. leto 2017/18

 

Vsem študentom Višja strokovna šola – Lesarska šola Maribor nudi možnost, da lahko opravljajo praktično izobraževanje v tujini ali pa se odločijo za študij na kateri izmed izobraževalnih inštitucij v tujini. Višja strokovna šola je z razpisom pridobila  Erasmus sredstva na Cmepisu (Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja), s katerimi se financira praktično izobraževanje oziroma študij v tujini.

V študijskem letu 2017/18 so na razpolago 4 mesta za prakso oz. študij v tujini.

 

Vse zainteresirane obveščamo, da lahko prijavo za prakso oz. študij v tujini oddajo  pri koordinatorici za Erasmus mobilnosti Andreji Peserl.

Z vsemi kandidati se bomo pogovorili o izboru in podrobnostih izvedbi celotnega postopka.

Erasmus razpis za leto 2016-2017

Erasmus razpis za leto 2016-2017

 

Erasmus razpis za leto 2015-2016

Erasmus razpis za leto 2015-2016