Višja šola aktivno sodeluje z več institucijami v mednarodnem prostoru. V preteklih letih smo sodelovanje krepili na področju mobilnosti ter pripravi skupnih projektov. Sodelovanje s tujimi partnerji se je izkazalo kot izjemno uspešno.  Naša Višja strokovna šola je v letu 2014 organizirala odmevno Poletno šolo »Sustainable design: Metamorphosis in wood« z mednarodno udeležbo študentov in profesorjev iz Škotske, Litve, Češke, Hrvaške ter Slovenije. Poletna šola je potekala v času Festivala Lent v Mariboru, kar je še dodatno prispevalo k dobremu vzdušju ter spoznavanju naše kulturne dediščine.  

V smislu povečanja mednarodnega sodelovanja v skladu s strategijo in vizijo povečujemo stike tudi z republikami nekdanje Jugoslavije, in sicer z namenom krepitve sodelovanja in priprave skupnih projektov. Uspešno sodelujemo s parterskimi institucijami na Islandiji, v Franciji, Luksemburgu, Španiji, Veliki Britaniji, Litvi, Madžarski, Češki, Slovaški, Turčiji, Hrvaški, Srbiji, Makedoniji, Bosni…

Naši študenti in diplomanti se vsako leto aktivno vključujejo v program Erasmus+ z mobilnostmi v tujini, predvsem na področju usposabljanja oz. prakse. Poleg vključevanja naših študentov ter osebja v projekte mobilnosti sodelujemo tudi z tujimi institucijami, zlasti na področju incoming mobilnosti osebja in študentov, ki prihajajo v Maribor.