Na Višji strokovni šoli Maribor smo leta 2010 prejeli priznanje za vzpostavitev sistema vodenja kakovosti v višjih strokovnih šolah. Znak kakovosti je bil podeljen v okviru EU-projekta Impletum in Komisije za kakovost pri Skupnosti višjih strokovnih šol Slovenije.

 

Naloge Komisije za spremljanje in ugotavljanje kakovosti:

 • usklajuje, načrtuje in organizira spremljanje in zagotavljanje kakovosti na šoli,
 • ustvarja razmere za razvijanje kakovosti izobraževalnega dela na šoli,
 • vzpostavlja instrumente za sprotno spremljanje in ocenjevanje kakovosti ter učinkovitosti dela na šoli, določi metode vrednotenja in evalvacije,
 • sodeluje z NAKVIS,
 • pripravlja poročila o evalvaciji.

 

Člani komisije za spremljanje in zagotavljanje kakovosti so:

 1. Andreja Peserl, mag.  (predsednica)
 2. Metoda Vranjek (članica)
 3. Cvetka Hojnik, mag.  (članica)
 4. Marjan Prelog (član)
 5. Samo Steblovnik (član)
 6. Timotej Domanjko (predstavnik študentov lesarstva)
 7. Tadej Ajlec (predstavnik študentov oblikovanja materialov)