ls mb 2

 

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA ZA LES IN OBLIKOVANJE MATERIALOV je bila ustanovljena leta 2000 v okviru javnega zavoda Lesarska šola Maribor, ki je edina šola v Sloveniji, ki izobražuje na področju celotne lesno-predelovalne verige od gozdarstva in lesarstva do oblikovanja.

Višja strokovna šola izobražuje v dveh študijskih programih »Lesarstvo« in »Oblikovanje materialov – les«, ki sta ovrednotena s 120 kreditnimi točkami po sistemu ECTS.

Študij traja dve leti (štiri semestre). Študijsko leto obsega predavanja, seminarske vaje,  laboratorijske vaje in 10 tednov (400 ur) praktičnega izobraževanja v podjetjih. Študenti med študijem pridobijo teoretično znanje, ročne spretnosti ter veščine. Po diplomiranju študenti pridobijo naziv inženir/inženirka.

V študijski program vsako leto vključujemo zanimive projekte, sodelovanje z gospodarstvom, ekskurzije v podjetja v Sloveniji ter tujini in obiske sejmov. Tako razvijamo študentovo kreativnost in inovativnost, hkati pa študentom nudimo tudi možnost ustvarjanja in kreiranja v naših delavnicah.

Praktično izobraževanje v podjetjih omogoča študentom že v času študija sodelovanje s potencialnimi delodajalci in konkretno pridobivanje izkušenj v gospodarstvu, kar nudi študentom še več možnosti zaposlitve.

Za vse študente je omogočeno opravljanje praktičnega izobraževanja v podjetjih, za tiste študente, ki želite pridobiti izkušnje tudi v tujini, pa omogočamo Erasmus izmenjave in možnost opravljanja prakse v tujini.